Pages

Friday, January 13, 2012

Khush tha main apne ek chhote se ashiyaane mein "Shail"
nikal baahar jo dekha to har teraf udasiyon ka manjar hai

No comments:

Post a Comment